Home

 • Home/

  Spelen en ontmoeten in het groen

  Het voorlopig ontwerp is op 4 maart 2014 aan de buurt gepresenteerd en op 18 maart door het DB vastgesteld.

  Lees meer
 • Home/

  Spelen en ontmoeten in het groen

  Hoe het BZP / Buurtcomité Zuidpunt Buyskade de Zuidpunt graag ziet.

  Lees meer

 

Zuidpunt Buyskade / Spelen en ontmoeten in het groen

Stadsdeel West en het BZP / Buurtcomité Zuidpunt Buyskade hebben jarenlang lijnrecht tegenover elkaar gestaan, maar uiteindelijk de handen ineen geslagen om van de Zuidpunt een multifunctionele speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud te maken.

 

Stand van zaken sptember 2015

In maart 2014 is het ontwerp voor de herinrichting van de Zuidpunt Buyskade aan de buurt gepresenteerd en door het toenmalig Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel vastgesteld.
 
Sindsdien is er zichtbaar niets veranderd op de Zuidpunt, maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Het ontwerpteam is bezig met de uitwerking van het ontwerp. Er wordt overlegd met diverse diensten en bedrijven over zaken als bestrating, groen, budget e.d.
 
Soms zijn er ‘verrassingen’. Zo is gebleken dat de Buysbrug, het fietspad op de Zuidpunt en de Buyskade in het verleden stilzwijgend zijn gepromoveerd tot Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat er allerlei eisen gelden, waaraan de brug en het fietspad op de Zuidpunt nooit hebben voldaan, maar waar nu toch naar gekeken moet worden.
 

Camera

Om tot de beste oplossing te komen wordt binnenkort een camera op de Zuidpunt geplaatst om de verkeersstroom aan fietsers, brommers, scooters en voetgangers in kaart te brengen. Op basis van de uitkomst van die telling wordt de status van de Buysbrug en het fietspad op de Zuidpunt nader gedefinieerd.
 

Groen

In september zal het groen op de Zuidpunt aangepakt worden. Er worden struiken verwijderd en de bomen zullen, waar nodig, worden gesnoeid. Zo kan ook vast een inschatting gemaakt worden van de gezondheid van de bomen.
Afgesproken is dat één en ander in overleg met en in aanwezigheid van het BZP zal gebeuren. Er zijn vooralsnog geen concrete plannen bomen te kappen.
 

Heeft u vragen of opmerkingen. Laat van u horen!